Pokuta i pojednanie

Pokuta i pojednanie

(KKK 1422) 'Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą'

 

Spowiedź Święta w naszej parafii jest codziennie 15 minut przed każdą Mszą św. W I czwartek,I piątek i I sobotę miesiąca 0.5 godziny przed Mszą św. Ponadto istnieje możliwość umówienia się na spowiedź, lub rozmowę.

 

Każdy grzech oddala człowieka od Boga, zrywa więź nawiązaną w sakramencie chrztu świętego, nie pozwala w pełni korzystać z Bożej łaski. W sakramencie pojednania Bóg za pośrednictwem Kościoła, którego przedstawicielem jest kapłan, przebacza nam popełnione grzechy, darowuje, przynajmniej częściowo karę za grzechy oraz na nowo obdarowuje łaską i umocnieniem.

 

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

 

Warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.

2. Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.

3. Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.

4. Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię). Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

5. Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (miarę możliwości ) wyrządzonych przez grzech.


Przygotowanie sakramentalne

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

 •  pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje laskę;
 •  pojednanie z Kościołem;
 • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grze­chy śmiertelne;
 • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
 • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
 • wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Aby jednak tak się stało niezbędny jest RACHUNEK SUMIENIA.

 

Modlitwa przed rachunkiem sumienia:

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do ciebie. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

 

1. GRZECHY PRZECIWKO BOGU:

 • brak zaufania w Bożą miłość do mnie;
 • ciągłe narzekanie na życie;
 • pycha: wiara w swoją moc, a nie moc Boga;
 • zaniedbywanie modlitwy;
 • powątpiewanie w istnienie Boga;
 • świadome nadużywanie Imienia Bożego.

 

2. GRZECHY PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI:

 • brak zaangażowania w życie Kościoła;
 • krytyka Kościoła bez poczucia współodpowiedzialności;
 • odrzucenie oficjalnego nauczania Kościoła;
 • odrzucenie lub lekceważenie sakramentów św.;
 • wprowadzanie podziałów, niszczenie jedności;
 • niezachowanie postu;
 • nieposzanowanie dnia świętego.

 

3.GRZECHY PRZECIWKO BLIŹNIEMU:

 • wykluczanie Boga z naszych relacji z innymi;
 • brak modlitwy za innych;
 • nie dostrzeganie innych ludzi;
 • budowanie relacji na kłamstwach:
 • cudzołóstwo;
 • pogarda: odmawianie godności drugiemu człowiekowi;
 • obmowa: krytyczne mówienie o bliźnim,
 • oszczerstwo: mówienie nieprawdy odnośnie drugiego człowieka;
 • zawiść: zazdroszczenie komuś tego, co posiada,
 • nienawiść: pragnienie zła dla drugiego;
 • zemsta: wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę.

 

4.GRZECHY PRZECIWKO SOBIE:

 • egoizm i egocentryzm: patrzenie na świat przez pryzmat samego siebie;
 • samouwielbienie: zamykanie się w świecie własnych marzeń;
 • brak modlitwy;
 • brak akceptacji samego siebie: bunt wobec Pana Boga, że jestem taki, jaki jestem;
 • dostrzeganie jedynie swoich wad;
 • brak dbałości o zdrowie fizyczne: brak walki z nałogami (np. palenie tytoniu);
 • nieczystość myśli;
 • pornografia: sprowadzanie świata i jego przeżywania do seksu;
 • współżycie przed ślubem;
 • samogwałt (masturbacja, onanizm).

 

Akt żalu:

Boże mój, z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę. Boleję nad nimi, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i, ponad wszystko, godnego miłości. Postanawiam, że przy  Twojej świętej pomocy nie obrażę Cię nigdy więcej i będę unikał wszelkich okazji do grzechu.

Amen.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej, siedziba: ul. Szkolna 4, 89-620 Lichnowy.