Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

(KKK 1499) 'Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu,aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu'

 

  1. Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, komunii świętej i namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem i Świętami Wielkanocnymi.

  2. Sakramentu chorych udzielam na każde wezwanie.

  3. Z posługą sakramentalną do chorych udaje się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.oo. oraz przed każdym Odpustem Parafialnym i Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

  4. Chorych można zgłosi w kancelarii parafialnej i zakrystii. Pragnę Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną.

  5. Przy okazji - by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków - pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest 'ostatnią posługą', ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.

  6. Kapłana przyjmujemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół nakryty białym obrusem, na którym umieszczony jest krzyż i świece oraz woda święcona.

  7. W razie nagłej potrzeby kapłan spieszy z posługą o każdej porze dnia i nocy.

Kto może przyjęć sakrament namaszczenia chorych? Mk 6,13


Sakrament namaszczenia chorych rodzi u niektórych katolików wiele lęków i obaw. Dość często wzywają kapłana dopiero wtedy, gdy chory już umarł, ponieważ obawiają się, by nie przerazić zbytnio konającego propozycją przyjęcia tego sakramentu. Tymczasem sakramentu tego nie udziela się wyłącznie konającym. Została nawet zmieniona jego nazwa z „ostatniego namaszczenia” na „sakrament namaszczenia chorych”. Może go przyjąć osoba poważnie chora, osłabiona przez wiek; nie udziela się go natomiast człowiekowi, który z pewnością już umarł. „Kapłan wezwany do chorego, który już umarł, niech błaga Boga, aby go uwolnił od grzechów i przyjął litościwie do swego Królestwa; namaszczenia natomiast niech nie udziela. Jeśli istnieje wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, może mu udzielić tego sakramentu warunkowo”. W ciągu życia można wielokrotnie przyjąć ten sakrament, co ma miejsce wtedy, gdy ktoś wiele razy popada w poważną chorobę.

W jaki sposób udziela się sakramentu chorych?


Sakramentu tego udziela kapłan w ten sposób, że namaszczając chorych na czole i dłoniach olejami wymawia następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.

 

Jakie łaski otrzymuje człowiek w sakramencie namaszczenia chorych? Jk 5,14-15


Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu -jak się nieraz sądzi- wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach. „Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę”.

 

„Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty”.

 

W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej.

 

Wielu teologów twierdzi, że przez sakrament namaszczenia chorych Chrystus gładzi człowiekowi, przyjmującemu go w dobrej dyspozycji, nie tylko grzechy, ale również i wszystkie należne za nie kary, dzięki czemu zaraz po śmierci przechodzi on do chwały nieba.


Chorzy z naszej parafii

1. Stanisław Koniarski

2. Andrzej Stachowicz

3. Feliks Niemiec

4. Władysława Czapiewska

5. Stanisława Czajkowska

6.Henryk Czaplewski

7. Władysława Węsierska


Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, 
aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę 
i włączali je w ofiarę Chrystusa.

 

Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, 
owocnego przeżywania cierpienia, 
dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, 
oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę.

 

Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. 
Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo.

 

Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.

 

Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego.

Amen.


Modlitwa do Matki Bożej za chorego

Matko Boża, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę.


Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie.

 

Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia.

 

Nie odmawiaj mi tej łaski, gdyż chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci.

 

Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował.


Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną lekarką, a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły.

 

Gdyby jednak Bóg, którego Wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenie Boga Wszechmocnego.

 

Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy.


Maryjo, Ty jesteś tak potężna więc możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą i pragniesz nas ratować.

 

Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą.

Amen


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej, siedziba: ul. Szkolna 4, 89-620 Lichnowy.