Chrzest

(KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza:"Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego"

 

W naszej parafii Chrzest jest udzielany w każdą sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Katecheza przed Chrztem dla rodziców dziecka i chrzestnych odbywa się w sobotę o godz. 17.45 w kościele. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty od godz.17.30.

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu

 • Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:

 • Dojrzałość do spełnienia swego zadania

 • Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

Chrzestnymi nie mogą być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego

 • Młodzież nieuczęszczająca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

 2. Ukończyli 16 lat

 3. Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadającej funkcji jaką mają pełnić.

 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych

 5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczającą na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 2. Świadectwo ślubu kościelnego

 3. Dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania

 4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.

 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej, siedziba: ul. Szkolna 4, 89-620 Lichnowy.